Uusi verkkolaskulaki astuu voimaan 1.4.2020

Digitalisaatio muuttaa myös perinteisiä aloja. Eduskunnassa on hyväksytty laki, joka määrittelee yritysten välistä laskutusta. Vastaanottajalla on oikeus vaatia lasku sähköisenä. Sähköpostitse lähetetty PDF-lasku ei täytä näitä kriteereitä. Laki astuu voimaan 1.4.2020.

Sen lisäksi että lasku on sähköinen täytyy sen sisältää tietyt kentät, näin laskutus kauttaaltaan standardisoituu ja hyväksyjien työ helpottuu.Laskun määritelmässä sanotaan näin:

Lain mukaan sähköinen laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja se noudattaa sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia EN 16931. Kansallisista verkkolaskuformaateista uusimmat kuvaukset (Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML 3.0) vastaavat eurooppaista standardia.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Verkkolaskulaki on osa EU:n verkkolaskudirektiiviä. Tämän tarkoitus on yhdenmukaistaa kaupan käyntiä sekä viedä laskutusta enemmän sähköiseen muotoon. Tämä tarkoittaa käytännössä siis sitä, että laki sähköisestä laskutuksesta velvoittaa jokaisen yrityksen käsittelemään verkkolaskuja huhtikuusta 2020 alkaen, kun tähän asti sen tarjoaminen on ollut ”vapaaehtoista”. Tavoitteena on pyrkiä tehokkuuteen, talous- ja ympäristöhyötyihin sekä kaupankäyntiin yli valtion rajojen.

Miten laki näkyy päivittäisessä tekemisessä?

Huhtikuusta 2020 alkaen yrityksillä on oikeus saada toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa eli verkkolaskuna. Laskujen tulee myös sisältää pakollisia laskutustietoja, joita tähän mennessä ei Suomen laki ole velvoittanut.

Mikäli yrityksesi liikevaihto on alle 10.000 euroa, ei tämä uudistus koske sinua. Samoin, mikäli toimit pelkästään B2C puolella, ei tämä uudistus tule koskemaan sinua.

Verkkolaskutus ja sen hyödyt?

Verkkolaskutus on huomattavasti nopeampi sekä edullisempi tapa hoitaa laskutus. Kirjepostituksen hintojen nousu sekä jatkuva epävarmuus ovat altistaneet yrityksiä epämiellyttävien yllätysten eteen. Nopealla ja varmalla verkkolaskutuksella jää enemmän aikaa ydinliiketoiminnan hoitamiseen ja näin ollen saatavatkin saadaan suuremmalla todennäköisyydellä kotiin ajallaan. Mikäli näin ei kuitenkaan ole, lukaisehan lisää KTI Laskutuksen perinnästä täältä.

Tavoitteena on myös helpottaa kaupankäyntiä EU maiden välillä. Tunnetusti, jokaisella maalla on omat yhteensopimattomat laskuformaattinsa, jotka vaikeuttavat huomattavasti ulkomaille tehtävää laskutusta. Nyt, kun formaatteja ja tietokenttiä yhtenäistetään, tarkoittaa se sitä, että kaikissa Euroopan sisällä liikkuvissa laskuissa tulee olemaan samat pakolliset sekä valinnaiset kentät täytettävänä. Tämä taas johtaa siihen, että Suomen yleisimmät laskutusformaatit (Finvoice ja TEAPPSXML) päivitetään uusiin 3.0 versioihin, jotka sisältävät nämä vaaditut tietokentät. Laskutusohjelmistotoimittajien taas tulee pitää huolta siitä, että ohjelmat ovat yhteensopivia näiden formaattien kanssa.

Mikäli sinulla on jo verkkolaskutus käytössä, kannattaa tarkistaa, että laskutusjärjestelmä sekä verkkolaskuoperaattori tukevat uuden formaatin mukaisia laskuja täytettävine tietokenttineen.

Verkkolaskulain vaikutukset pähkinänkuoressa:

  • Mikäli toimit vain kuluttajakaupan puolella tai liikevaihtosi on alle 10.000€ ei uudistus koske sinua
  • Yrityksellä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku verkkolaskuna eli sähköisessä muodossa
  • Laskun tulee sisältää tietyt pakolliset laskutustiedot, jotka eivät aiemmin ole olleet pakollisia
  • Yrityksellä on oikeus jättää lasku maksamatta, mikäli toimittajayritys ei lähetä laskua verkkolaskuna
  • Mikäli yritys ei pysty toimittamaan verkkolaskuja asiakkailleen voi saatavien kotiuttaminen hankaloitua tai viivästyä
  • Jotta vältytään saatavien kotiuttamisen hankaloitumiselta ja viivästymiseltä tulee yrityksen päivittää omat ohjelmistonsa vastaamaan uusimpia verkkolaskuformaatteja
  • Huhtikuusta 2020 myös Suomen valtio vastaanottaa vain verkkolaskuja
Avaa chat
1
Hei! Miten voimme auttaa?