Riitaisan saatavan perintä

Lähetit laskun ja odotit saatavan kotiutuvan sulavasti pankkitilille. Sait soiton tai sähköpostia, jossa asiakas ilmoitti, ettei aio maksaa laskuaan. Ihmettelet,mitä pitäisi tehdä?

Riitaisan saatavan perintä

Useimmiten laskut, jotta yritykset lähettävät asiakkailleen, ovat bisnekseen kuuluviarutiiniluontoisia suoritteita. Asiakas maksaa saatavan kiltisti eräpäivään mennessä -tai viimeistään toisen muistutuksen jälkeen – koska lähes kaikki pelkäävät perintää jasen vaikutusta luottotietoihin.

Joissain tapauksissa ei kuitenkaan käy niin. Sen sijaan, että asiakas suorittaisi tilillenne juuri sen, mitä tilausvahvistuksen mukaan pitäisi, hän joko maksaa osasuorituksen tai jättää kokonaan maksamatta ilmoittaen, ettei lasku vastaa sitä, mistä puhuttiin.

Joskus laskun reklamaatio kohdistuu vain osaan laskua. Silloin on mahdollista, että asiakas maksaa omasta mielestään riidattoman osan ja reklamoi lopusta. Toisinaan asiakas vain jättää koko laskun hoitamatta. Pahimmillaan asiakas reklamoi, eli ilmaisee tyytymättömyytensä, vasta muutaman muistutuksen ja perinnällä uhkaamisen jälkeen.

Näissä tilanteissa voi yrittäjällä tulla mieleen, että ne saatavat kyllä kotiutetaan, jos ei hyvällä niin sitten pahalla.


Perintätoimisto voi auttaa riitautetun saatavan kanssa

Valitettavasti, riitautettua laskua ei voi periä. Voit silti ottaa yhteyttä perintätoimistoon ja antaa asian toimeksi. Muista kuitenkin kertoa heti aluksi, että lasku on reklamoitu, koska perintälaki kieltää ehdottomasti reklamoidun laskun perimisen.

Vaikka perintätoimisto ei voikaan käynnistää normaalia perintää, on asiassakuitenkin tehtävissä aika paljonkin. Tärkeintä asian hoidon kannalta on se, että perintätoimisto saa mahdollisimman tarkat tiedot perinnän kohteena olevasta saatavasta. Eräs tärkeä tieto on se, että haluatko asiakassuhteen jatkuvan, mikäli seon mahdollista. Niin kuin kaikessa, niin tässäkin on omat poikkeuksensa.

“Perintää saa velallisen kiistämisestä huolimatta kuitenkin jatkaa, jos velallinen eiesitä kiistämiselle perustelua tai vetoaa ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jollaselvästi ei ole vaikutusta maksuvelvollisuuteen (perintäL 4 b § 1 ja 2 mom)”.


Perintätoimiston käytännöt lähtevät tällaisessa tapauksessa siitä, kun lakimies on selvittänyt itselleen, mistä on kyse ja onko saanut kaiken asiaan liittyvän tiedon? Hän ottaa yhteyttä velalliseen selvittääkseen reklamaatioon liittyviä kysymyksiä, eli miksi velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa?

Velallisella on tässä kohdassa velvollisuus antaa selvitys syistä, joihin vedoten katsoo, ettei ole maksuvelvollinen. Mikäli velallinen on reklamoinut laskusta perustellen jo ennen asian siirtämistä perintätoimistolle, on lakimiehen on hyvä tai oikeastaan välttämätöntä tuntea reklamaation sisältö.

Joissain tapauksissa lakimiehen yhteydenotto riittää ja asiat saadaan sovittua. Reklamaatioon liittyvät asiat laitetaan kuntoon. Jos asiakas kykenee osoittamaan,että hänen saamansa palvelu tai tuote ei vastaa sovittua, kyseinen asia korjataan alkuperäisen tilauksen mukaiseksi. Aina on mahdollista, että laskutuksessa on tapahtunut virhe. On saattanut käydä niin, että tukusta haettu tavara on laskutettu kokonaan yhdeltä asiakkaalta, vaikka tavaraerässä olikin tarvikkeita useammalle työmaalle. Jos näin on käynyt, lasku pitää oikaista riidattomaksi.


Mitä, jos asiakas kiistää koko laskun?

Toisinaan käy kuitenkin niin, että asiakas ei suostu sopimaan reklamaation asiallisesta hoitamisesta, vaan kiistää laskun perusteet kokonaan. Näissä tapauksissa on mahdollista siirtää asia oikeudellisen perinnän piiriin, mikäli saatavien oikeellisuudesta ei ole mitään epäselvyyttä. Jos taas velkasuhteen olemassaolo kiistetään kokonaan, esimerkiksi siksi, että asiakas kieltää koskaan mitään tilanneensa, on velan olemassaolon osoittamisvelvollisuus velkojalla. Tällaista saatavaa voi olla vaikea siirtää myöskään oikeudellisen perinnän piiriin.

Erityisen vaikeaa syntyneen sopimuksen ja tilauksen toteennäyttäminen on puhelinmyynnin yhteydessä. Saatavan olemassaolon osoittamiseen ei riitä, että velkoja kykenee osoittamaan, että tilaus on tehty velallisen puhelinnumerosta, vaan velkojan on kyettävä osoittamaan, että tilauksen tekijä on sama henkilö, kuin se, jolta saatavaa velotaan.


Pyri hyvään ratkaisuun

Riitautettu lasku pyritään aina perimään ensisijaisesti hyvää perintätapaa noudattaenilman oikeudellisia toimia. Vasta, jos sopimukseen ei päästä, voi lakimies toimeksiantajan halutessa, nostaa velkomuskanteen paikallisessa käräjäoikeudessa, ellei saatava ole muuten itsessään ulosottokelpoinen. Oikeuden tuomion jälkeen saatava siirtyy ulosottoon. Useimmissa tapauksissa, niissäkin, jotka päätyvät perintälakimiehen pöydälle, on mahdollista saavuttaa hyvä tulos, jopa ilman oikeudellista perintää. Tärkeintä onhoitaa tilanne asiallisesti ja siten, että kumpikin osapuoli on lopulta ratkaisuun yhtä tyytyväinen tai tyytymätön, mutta kykenee kuitenkin elämään sen kanssa.

1
Hei! Miten voimme auttaa?
Powered by